ماموریت ما این است که سازمان ها و کسب و کارها را از عصر کارایی به عصر جدید دیجیتال منتقل نماییم. ما از طریق دانش و تجربه خود در حوزه تغییر و تحول دیجیتال به سازمان‌ها یاری می رسانیم. از آغازین مراحل برنامه ریزی تا اجرا، پیاده‌سازی و تثبیت تحول در کنار سازمان‌ها هستیم. موتور تحول دیجیتال را در شرکت ها روشن کرده، با ایجاد پایگاه‌های قوی در آن ها، تحول دیجیتال را پی ریزی و اجرا می نماییم. لذا بر اساس این ماموریت و فعالیت ها، مجموعه خدماتی را برای ارائه به سازمان ها تعریف نموده ایم که اهم حوزه های آن به شرح زیر می باشد:


استراتژی  | STRATEGY

 سازمان ها در طول حیات خود نیازمند هماهنگ نمودن خود با تغییرات داخلی و بیرونی می باشند. در صورتی که بخواهند وارد طرح های تغییر و توسعه (OD) شوند، نیاز دارند که مدیران ارشد و تصمیم گیران کلیدی در این تغییرات همراه باشند و نه سد راه. فراتر از این، لازم است که استراتژی اتخاذ شده توسط مدیران ارشد هم‌راستا و هماهنگ باشد. در پروژه های تغییر مهم و فراگیری همچون تحول دیجیتال، می بایست در سطح راهبردی سازمان تصمیمات و حمایت ها جلب شده و بصورت یک برنامه استراتژی تدوین و ابلاغ شود تا در آینده از اقدامات در مسیر تحول دیجیتال حمایت شود و انحرافات مشخص گردد. پانوسا سازمان ها را در راستای طراحی و تدوین استراتژی و هم‌چنین هم‌راستا و هم‌نظر کردن مدیران ارشد درخصوص استراتژی حامی تحول دیجیتال کمک می نماید.

مطالعه و تحلیل  | ANALYSIS

 هر اقدامی نیاز به مطالعه، بررسی، تحلیل نیاز، تحلیل گپ، شناسایی مسائل، چالش ها و مجموعه راه حل ها و راهکارها دارد. طرح های تحول دیجیتال نیز از این امر مستثنی نیستند و لازم است سازمان ها قبل از شروع چنین طرح هایی نیاز ها، آمادگی ها و منافع و هزینه های ناشی از ورود به حوزه تحول دیجیتال را شناسایی و تحلیل نمایند. پانوسا با استفاده از مدل های مطالعه و تحلیل، سندی را تحویل سازمان می دهد که با ارائه فکت هایی در خصوص سازمان، می تواند در تصمیم گیری های اساسی در حوزه تحول دیجیتال راهگشا باشد.

طراحی و پیاده سازی نقشه راه تحول دیجیتال  | DESIGN & DRIVE DIGITAL TRANSFORMATION ROAD MAP

 سازمان ها بعد از اینکه تصمیم گرفتند وارد تغییر و توسعه از جنس تحول دیجیتال شوند، نیاز به یک برنامه جامع و همه‌جانبه‌نگر و کلان دارند تا بر اساس آن نواحی و نوع تغییرات، سیاست ها و معیار ها، و اهداف بلند و میان مدت شناسایی شوند و پیش نیاز برنامه های عملیاتی محقق گردد. تدوین صحیح و اصولی این نقشه راه یکی از مهم‌ترین گام‌های فرایند تحول دیجیتال است که عدم اجرای درست آن کل پروژه تحول را دچار چالش جدی می نماید. پانوسا با بهره‌گیری از تجارب موفق دنیا و مدل‌های به‌روز و مجرب از طراحی تا اجرای این نقشه راه همراه سازمان ها خواهد بود.

حاکمیت تحول دیجیتال  | DIGITAL TRANSFORMATION GOVERNANCE

 حاکمیت تحول دیجیتال به نوعی تغییر و توسعه بنیادین سازمان ها بر اساس در نظر گرفتن نیازهای ذینفعان، ارزش گزاری آن ها و اطمینان از برآورده شدن آن ها بر پایه و از طریق تحول دیجیتال می باشد. حاکمیت، تمامی اجزای ملموس و غیر ملموس سازمان را جهت می دهد و زنجیره ارزشمندی است از سنجش، راهبری و پایش. انتهای مسیر حاکمیت تحول دیجیتال همانا حاکمیت دیجیتال می باشد. پانوسا از طریق تعریف روش های همکاری بلند مدت حاکمیت تحول دیجیتال، سازمان ها را در کسب مزیت از رسیدن به حاکمیت دیجیتال یاری می نماید.

مدیریت پروژه تحول دیجیتال | DX PROJECT MANAGEMENT

 سازمان ها می توانند بر اساس برنامه های کلان تغییر و توسعه خود در حوزه تحول دیجیتال، مجموعه پروژه های تحولی را تعریف نمایند. پانوسا بر اساس متدولوژی های به روز می تواند سازمان ها را از طریق به عهده گرفتن مدیریت این گونه پروژه ها (برنامه ریزی، مدیریت منابع، مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک پروژه، مدیریت خروجی ها، و پایش و کنترل پروژه) یاری نماید.

ارزیابی  ASSESSMENT

 سازمان ها نیاز دارند بر اساس مولفه ها و شاخص های استاندارد، وضعیت، بلوغ و آمادگی خود در حوزه تحول دیجیتال را بشناسند. پانوسا با در اختیار داشتن مدل های ارزیابی، سازمان ها را در شناخت وضعیت خود یاری می دهد.

حل مسائل تحول دیجیتال | DX PROBLEM SOLVING

 سازمان های بسیاری وجود دارند که در مسیر تحول دیجیتال گام نهاده اند اما در طول مسیر دچار مشکلات و چالش هایی شده اند و برای ادامه، نیاز به شناسایی ریشه مسائل و حل آن ها دارند. پانوسا با نگاه کل گرا مسائل را شناسایی و دسته بندی نموده و با رویکرد حل مسئله به سراغ آنها می رود.

ممیزی و ریسک | AUDIT & RISK

 سازمان هایی که بر اساس حاکمیت دیجیتال، اصول، سیاست ها، فرایند ها، اهداف و راهبردهایی را برای خود وضع نموده اند لازم است هر چند وقت یکبار خود را بر اساس این اصول و معیار های معین، ممیزی نمایند تا انحرافات و مشکلات شناسایی و مرتفع گردند. پانوسا با ممیزی حاکمیت تحول دیجیتال و شناسایی چالش ها و ریسک ها، سازمان ها را در استوار نمودن و تحکیم حاکمیت دیجیتال یاری می نماید. پانوسا در هر مرحله تحول دیجیتال می تواند به عنوان مشاوری خبره در کنار سازمان ها باشد.

آموزش و انتقال مهارت  | MENTORING & TRAINING

 در هر سازمان نفرات کلیدی وجود دارند که می توان از آن ها به عنوان سردمداران تحول دیجیتال بهره برد. پانوسا با انتقال دانش و مهارت راهبری تحول دیجیتال بصورت قدم به قدم، سازمان ها را از مرحله جذب تا نگهداشت و توانمند سازی سردمداران تحول دیجیتال سازمان، یاری می نماید.

توسعه چابک راهکارهای نرم افزاری | AGILE SOLUTION DEVELOPMENT

 پانوسا با در اختیار داشتن تیم فنی و اجرایی قوی، توانایی اجرا و پیاده سازی راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را از مرحله طراحی تا استقرار بر اساس متد های چابک را دارا می باشد.